مقالات

  آموزش فعالسازی و یا غیرفعال نمودن قابلیت محافظت از شناسه

مخفی سازی هویز.محافظت شناسه.whois.whois privacy.domain.دامنه جهت راهنمایی در این خصوص به بخش...

 تمدید دامنه ملی

جهت تمدید خودکار دامنه ملی خود میبایست رابط های مجاز و رابط مالی شناسه خود را اصلاح نمایید. 1)...

 ثبت دامنه ملی

شما برای ثبت دامنه ملی نیاز به نیک هندل (شناسه کاربری ایرنیک) دارید...این شناسه را میبایست در...

 نحوه تنظیم dns دامنه ها

ملی بین المللی دی ان اسdns DNS name server نام کارگزار دامنه دومین دامین دمین domain ir com net...