پیرو اطلاعیه ایرنیک، قیمت های کلیه پسوندهای دامنه ملی از ابتدای خردادماه حداقل ۲ برابر افزایش خواهد داشت. به این منظور توصیه می شود در فرصت باقی مانده  نسبت به انجام درخواست های ثبت و تمدید دامنه خود با قیمت های فعلی اقدام نمایید.

 

لازم به ذکر است قیمت های جدید پسوندهای ملی در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.۱۴۰۰/۰۲/۲۷

« برگشت