ابتدا از حسن توجه شما ممنونم و لازم است یاداور شوم رجیسترار جدید جایگزین انتخاب و همکاری با آن مدتی است آغاز شده. دامنه های شما در رجیسترار ریسلو فعلا تا چند ماه آینده امن است و تا آن زمان میتوانید نسبت به انتقال دامنه هایتان به رجیسترار جدید اقدام کنید. لازم است بدانید شایعه های موجود در اینترنت و ایمیل هایی که اخیرا دریافت میکنید تنها برا سودجویی مالی و تشویق دیگران به مهاجرت به شرکتهای سودجو و کسب درامد از اغفال آن هاست.

لطفا به این موارد توجه نکنید و با رجیسترار جدید انتخاب شده با کمترین ریسک موجود به کارتان ادامه دهید.


لازم به ذکر تعدادی از همکاران با ارسال ایمیل های تبلیغاتی و شایعه پراکنی سعی در اغفال مشتریان و ایجاد ترس جهت خروج دامنه هایشان از شرکت فعلی و انتقال دامنه به شرکت خودشان نموده تا از طریق انتقال دامنه ها به شرکت خودشان کسب درامد کنند. جالب اینجاست که بعضا رجیسترارهایی که آنها سعی در تبلیغ و راضی کردن مشتریان جهت انتقال به آن دارند چندان گزینه مناسبی نیستند و دامنه های شما همچنان ممکن است در معرض خطر تحریم در رجیسترار جدید هستند.

جهت ثبت و انتقال دامنه ها و یا دریافت نمایندگی دامنه بین المللی در خدمت شما هستیم

حرفه ای بیندیشید.
۱۳۹۶/۰۷/۲۸

« برگشت