ضمن عرض ارادت به مشتریان گرامی روز وب به اطلاع میرسانیم با توجه به محدودیت های ایجاد شده در رجیسترار دامنمه های بین المللی ، در حال بررسی رجیسترار های جدید هستیم و به زودی جایگزین مناسب برای انتقال دامنه ها معرفی خواهد شد.

اما لازم است جهت شفاف سازی این موضوع چند نکته را متذکر شویم:
- کلیه دامنه های ثبت شده در نزد روز وب محفوظ بوده ، هیچ خطری دامنه ها را تهدید نمیکند
- همچنان امکان مدیریت دامنه ها و همچنین تمدید آن ها وجود دارد
- جهت ثبت دامنه جدید لازم است دامنه با مشخصات غیر ایرانی ثبت شود . که این مورد توسط روز وب انجام میشود

با توجه به فرصت کافی که از جانب رجیسترار تعیین شده است عجله ای برای تعیین رجیسترار جدید وجود ندارد ، با این حال در آینده ای بسیار نزدیک رجیسترار جدید معرفی و کلیه دامنه ها منتقل خواهند شد.


مشتریان گرامی روز وب ، به شما اطمینان خاطر میدهیم هیچ خطری دامنه های شما را تهدید خواهد کرد و خواهشمندیم به شایعات ایجاد شده توسط شرکت های سودجو در این خصوص توجه نکنید و تا معرفی جایگزین مناسب و انتقال دامنه های شما در شرایط مطلوب بردبار باشید


اطلاعات تکمیلی در این خصوص و شرایط رجیسترار جدید متعاقبا ارسال خواهد شد.

با تشکر از توجه شما۱۳۹۶/۰۵/۲۰

« برگشت