هاست لینوکس حرفه ای

ProLx-2G
 • 2 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 4 تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
59,000تومان ماهانه
169,000تومان سه ماهه
269,000تومان شش ماهه
479,000تومان سالانه
سفارش دهید
ProLx-3G
 • 3 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
79,000تومان ماهانه
199,000تومان سه ماهه
379,000تومان شش ماهه
699,000تومان سالانه
سفارش دهید
ProLx-5G
 • 5 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
99,000تومان ماهانه
289,000تومان سه ماهه
599,000تومان شش ماهه
899,000تومان سالانه
سفارش دهید
ProLx-10G
 • 10 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
240,000تومان ماهانه
550,000تومان سه ماهه
1,100,000تومان شش ماهه
1,890,000تومان سالانه
سفارش دهید