گواهینامه دیجیتال SSL

DV - Positive SSL

گواهینامه های COMODO قابل ارایه بر روی دامنه های ir. یا دامنه هایی که در آنها عبارت "iran" وجود دارد نیست. اگر به گواهینامه برای دامنه IR نیاز دارید با پشتیبانی تماس بگیرید.
قابل صدور برای یک دامنه یا یک زیر دامنه مشخص(همراه با www)