هاست لینوکس استاندارد

Lx-100
 • 100 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • یک سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
 • ندارد دامنه رایگان
Lx-200
 • 200 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • یک سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
 • ندارد دامنه رایگان
Lx-500
 • 500 مگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 3 سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
 • ندارد دامنه رایگان
Lx-1000
 • 1 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • 3 سایت تعداد سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود اکانتهای ایمیل
 • نامحدود دیگر امکانات
 • ندارد دامنه رایگان