برگه

تصویر هاستینگ

آموزش انجام تنظیمات ایمیل در Outlook

1) پس از اجرای OutLook از طریق منو بالای صفحه دکمه Tools و در ادامه گزینه Account Settings را انتخاب کنید.

2) در بخش Email گزینه New را برگزینید.

3) چکباکس Manually configure server settings or additional server type را فعال و به مرحله بعد مراجعه کنید.

 

4) Internet-Email را انتخاب و به مرحله بعد مراجعه فرمایید.

5) فیلدهای موجود در این صفحه را مطابق با موارد زیر تکمیل کنید:

  • Your Name: نام مورد نظر جهت اختصاص به اکانت ایمیل را وارد کنید.
  • Email Address: آدرس ایمیل را وارد نمایید.
  • Account Type: از POP3 استفاده کنید.
  • Incoming Mail Srever: از آدرس mail.yourdomain.com استفاده کنید.
  • Outgoing Mail Srever: از ادرس mail.yourdomain.com استفاده کنید.
  • Username: آدرس ایمیل فعال خود را کامل وارد نمایید.
  • Password: رمز عبور ورود به اکانت ایمیل را وارد نمایید.

6) دکمه More Settings را انتخاب کنید.

  • در قسمت Outgoing Server چکباکس My outgoing server (SMTP) required authentication را فعال کنید.
  • چنانچه قصد دارید با دریافت هر ایمیل، یک کپی از آن در وبمیل قرار گیرید در بخش Advanced چکباکس Leave a copy of message… را فعال نمایید در غیر اینصورت از اعمال چکباکس خودداری کنید.
  • نکته دیگر در این بخش: مقدار گزینه Use the following type of encrypted connection را بر روی None تنظیم و ذخیره نمایید.

7) حال در پنجره Internet E-mail Setting با استفاده از دکمه Test Account Settings اقدام به تست اتصال نمایید. چنانچه هر دو نتیجه مشابه تصویر زیر، سبز رنگ بود، به این معناست که اتصال برقرار می باشد.

8) این پنجره کوچک را ببندید و در ادامه Next و Finish را برگزینید.

نکات قابل توجه:

چنانچه در مرحله تست، بخش ارسال یا Outgoing با مشکل روبرو شد و Fail گردید، مجددا از طریق دکمه More Settings به بخش Advanced مراجعه کنید و شماره پورت SMTP را از مقدار  پیشفرض 25 به عدد 2525 تغییر دهید. ضمن اینکه اطمینان حاصل فرمایید که پورت 2525 در فایروال کامپیوتر شخصی خود، مسدود نشده باشد. سپس مجددا اقدام به تست نمایید.