برگه

تصویر هاستینگ

نحوه ارتقای سرویس از طریق ناحیه کاربری

 1) ابتدا از طریق راهنمای ورود به ناحیه کاربری، به آن وارد شوید.

2) از منوی خدمات و سرویس ها، گزینه “خدمات و سرویس های من” را برگزینید.

3) مقابل سرویس مورد نظر دکمه “مشاهده جزئیات” انتخاب نمایید.

4) از طریق منوی عملیات مدیریتی، گزینه “ارتقا / تنزل” را برگزینید.

5) بسته مورد نظر را که قصد ارتقا سرویس به آن دارید، انتخاب و  روی دکمه “انتخاب محصول” مربوط به آن کلیک فرمایید.

6) در این بخش خلاصه سفارش ارتقاء نمایش داده میشود. در صورت تایید، شیوه پرداخت را انتخاب و سپس گزینه “برای ادامه کلیک کنید” را انتخاب نمایید.

     نکات قابل توجه:

   سیستم بصورت خودکار نسبت به محاسبه تعداد روزهای استفاده شده بر اساس بسته ی قبل اقدام نموده و تعداد روز های باقیمانده را با در نظر گرفتن بسته جدید محاسبه می نماید. بدین ترتیب شما تنها مابه تفاوت هزینه را برای روزهای باقیمانده پرداخت خواهید نمود.