برگه

تصویر هاستینگ

دریافت Backup از دیتابیس Mysql در سیپنل

1) در ابتدا وارد سیپنل شوید . آموزش آن در انجمن روز وب موجود است

2) در بخش Files، گزینه Backups را برگزینید.

3) در بخش Partial Backups و سپس Download a MySQL Database Backup موجود در اواسط صفحه، دیتابیس مورد نظر را انتخاب نمایید.

4) حال دانلود فایل Backup به صورت Zip شده، آغاز می گردد.