برگه

تصویر هاستینگ

نحوه افزایش اعتبار ناحیه کاربری

زمانی که قصد دارید مبلغی را به عنوان اعتبار، در ناحیه کاربری خود داشته باشید تا بتوانید با استفاده از این مبلغ، صورت حسابهای خود را پرداخت نمایید، میتوانید مطابق با راهنمای زیر اقدام نمایید.

1) ابتدا با استفاده از راهنمای نحوه ورود به ناحیه کاربری وارد ناحیه کاربری خود شوید.

2) در قسمت “صورتحساب” روی گزینه “افزودن وجه” کلیک نمایید.

3) در قسمت “وجه مورد نظر برای افزودن” مبلغ مورد نظر خود را به تومان وارد نمایید. بطور مثال ما قصد افزودن مبلغ 50،000 تومان داریم و مبلغ را بصورت 50000 وارد می نماییم.
4) در قسمت “روش پرداخت” درگاه مورد نظر خود را بمنظور پرداخت وجه انتخاب نمایید و بر روی گزینه “افزودن وجه” کلیک کنید.

5) پس از پرداخت صورت حساب، مبلغ مورد نظر بصورت خودکار به اعتبار ناحیه کاربری افزوده می شود.

نکات قابل توجه:

– بمنظور امنیت بیشتر، در هر تراکنش حداقل و حداکثر مبلغ جهت افزودن وجه تعریف شده است که می توانید در بالای صفحه مربوطه مشاهده نمایید. در صورتی که قصد دارید بیش از مبلغ ذکر شده به اکانت خود واریز نمایید، می توانید چند مرتبه مراحل را طی کنید.
– حداکثر موجودی قابل نگهداری در ناحیه کاربری شما مبلغ مشخصی می باشد که در بالای صفحه مربوطه ذکر شده است. شما نمی توانید بیش از آن مبلغ در اکانت خود نگهداری کنید.